بذل و بخشش خون قلب در زیارتنامۀ اربعین

رابطه ­ای میان زیارت امام حسین و معرفت امام
29 مرداد 1402
فضیلت هزینه کردن در راه زیارت امام حسین
فضیلت هزینه کردن در راه زیارت امام حسین
29 مرداد 1402