تبرک جستن به ضریح پیش از قرار گرفتن بر قبر امامان علیهم السلام

لبیک یا حسین
شرک بودن لبیک یا حسین
28 مرداد 1402
شرک بودن توسل به غیر خدا از مردگان
28 مرداد 1402