تبرک جستن به ضریح پیش از قرار گرفتن بر قبر امامان علیهم السلام