حُبُّ الحُسَینِ یَجمَعُنا (شعری عربی برای وحدت ایران و عراق)