سخنرانی آیت الله وحید خراسانی درباره اربعین

سخنرانی اجتماع زائرین اردو زبان اربعین سخنرانی دکتر علی مرتضی زیدی
2 شهریور 1402
حجت الاسلام مومني
روضه جانسوز اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام
3 شهریور 1402