سخنرانی اجتماع زائرین اردو زبان اربعین سخنرانی دکتر علی مرتضی زیدی

سخنرانی حجت الاسلام نظری منفرد
پیرامون پیاده روی اربعین
2 شهریور 1402
سخنرانی آیت الله وحید خراسانی درباره اربعین
3 شهریور 1402