تبرک جستن به قبور
تبرک جستن به ضریح پیش از قرار گرفتن بر قبر امامان علیهم السلام
28 مرداد 1402
هزینه کردن برای اماکن و ضریح امامان (علیهم السلام)
28 مرداد 1402