کاش بمونیم تاظهور، ما زائرای اربعین
26 مرداد 1402
تبرک جستن به قبور
تبرک جستن به ضریح پیش از قرار گرفتن بر قبر امامان علیهم السلام
28 مرداد 1402