فلسفه زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین چیست؟