هزینه کردن برای اماکن و ضریح امامان (علیهم السلام)

شرک بودن توسل به غیر خدا از مردگان
28 مرداد 1402
چرایی عزاداری شیعه
28 مرداد 1402