ابن تیمیّه حرّانی

28 مرداد 1402
بیهوده بودن عمل شیعه در ندای غیر خدا
متن پرسش: یکی از آیات قرآنی «آیه 197 سوره ی اعراف» است که می فرماید:«وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ»؛ کسانی را […]