28 مرداد 1402
تبرک جستن به ضریح پیش از قرار گرفتن بر قبر امامان علیهم السلام
عدنان عربی زاده متن پرسش: شیعیان به اجساد و اشیائی که منتسب به امام است تبرک جسته و بر مساله تبرک تأکید دارند. از این رو […]