حسن رحیم پور ازغدی

8 شهریور 1402
اربعین تعظیم شعائر الله، رسوا کننده جهالت ها و ضلالت ها
سخنرانی از استاد حسن رحیم پور ازغدی با موضوع «اربعین تعظیم شعائر الله، رسوا کننده جهالت ها و ضلالت ها» مخالفان شیعه در سطح جهان اعتراف […]