دورریز نان در ایران

28 مرداد 1402
هزینه کردن برای اماکن و ضریح امامان (علیهم السلام)
سید محمد مهدی موسوی متن پرسش: آیا هزینه کردن برای اماکن و ضریح امامان اسراف نیست؟ آیا ساخت ضریحی به مبلغ چهارده میلیارد تومان برای حرم […]