محمدعلی مجاهدی

7 شهریور 1402
محفل ادبی شب شعر بین المللی «موکب اول» برگزار شد
«موکب اول» تحت نظارت معاونت فرهنگی بنیاد بین المللی امامت با توجه به تأثیرگذاری فرهنگ شعر و ادبیات در آموزه­ های دینی، با همکاری معاونت فرهنگی […]