محمد تقی مصباح یزدی

8 شهریور 1402
تحلیل روان‌شناسی پیاده‌روی اربعین
سخنرانی از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با موضوع «تحلیل روان‌شناسی پیاده‌روی اربعین»، سال ۱۳۹۵ آداب و رسوم از مقوله فرهنگ بوده، از احساسات و […]