میثم مطیعی

3 شهریور 1402
مداحی عربی قَضَیْتَ ظَمآناً، بَقیِتَ عُریاناً
قَضَیْتَ ظَمآناً، بَقیِتَ عُریاناً قَضَيْتَ ظَمآناً، بَقيِتَ عُرياناً تشنه از دنیا رفتی، بدنت عریان ماند و قد حُزَّ الرَّأسُ … حسين و سرت بریده شد… حسین […]
3 شهریور 1402
کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم
میثم مطیعی کنارِ قدم های جابـــر؛ سویِ نینوا رهسپـاریـم… ستون های این جــاده را ما؛ به شوقِ حـــرم، می شمــاریم کنارِ قدم های جابــر؛ سویِ نینوا […]