عدم واسطه قرار گرفتن اهلبیت توسط نزدیکانشان

محمدمهدی میرباقری
اربعین حسینی، تجلی زیارت و ولایت
8 شهریور 1402
حجت الاسلام حامد کاشانی (سخنرانی)
9 شهریور 1402