نشست ” موکب اول ” با موضوع اربعین حسینی

«نقش زیارت اربعین در معرفت افزایی شیعیان»
16 شهریور 1401
جایگاه زیارت در معرفت افزایی شیعیان نسبت به امام استاد سبزواری
19 شهریور 1401