سخنرانی آیت الله سید محمد مهدی میرباقری در نشست دانش افزایی با موضوع نقش زیارت اربعین در معرفت افزایی شیعیان در موکب اول